Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Virgo

Virgo

E. Kjento 9416
(e. Negro 95146 u. Zoriana)
U. Wicenza
(e. Bocelli 1044 u. Wahre Liebe)