Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Trabecula

Trabecula

E. Kremlin MD 9347
(e. Governor u. Faresia)
U. Theca (36)
(e. Topaasch 1090 u. Sympatica 27173 (36))

Såld till Jocke Olofsson (2020)