Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Reflex

Reflex

E: Skovens Rafael
(e. BH Romanov u. Tazorba)
U: La Jolie
(e. Laruies Crusador xx u. Dorie)

Delägs med Dressage by Nina.

Fölbedömd med 84%, varav 8,5 9 8,5 på sina gångarter.
Fick klass 1 på sitt 3-årstest och utbildas vidare av Nina Bengtsson.