Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Lex

Lex

E. Londontime 9152
(e. Londonderry u. Wieneria)
U. Queen
(e. Quaterback 95235 u. Santana)

Död 2017 i isolycka.

Fölbedömd med 90,7%, varav 9 9,5 9 på sina gångarter.