Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Destiallat

Destiallat

E. D’Avie
(e. Don Juan De Hus u. St. Pr. St. Linda)
U. Wicenza
(e. Bocelli 1044 u. Wahre Liebe)

Död 2020