Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Delta

Delta

E. Bon Coeur 1389
(e. Benetton Dream FRH 1301 u. Sonnenschein)
U. Diavola
(e. Desperados 95405 u. Ex Libreska)

Mottagarsto för ET.