Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Adventitia

Adventitia

E. Don Juan de Hus
(e. Jazz 95133 u. Vodorette)
U. Allerfeinste
(e. Ampére u. Love Story)

9 8 7 7 9 8,5 – 48,5 på 3-årstest på Bollerup.
Fortbildas av Josefine Lunn (2020)