Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Wairo

Wairo

E. Belaggio 1195
(e. United 9291 – u. Iduna)
U. Viscera
(e. Fidertanz 95230 – u. Wilhelmientje)

Avliden (2013)