Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Tetra (36)

Tetra (36)

E. Firenze 1174
(e. Florestan I 95079 u. Dorina)
U. Terra (36)
(e. Damon Hill u. Theca (36))

Såld till Hannell Dressage (2018)