Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Tesla (36)

Tesla (36)

E. Skovens Rafael 1337
(e. Blue Horse Romanov u. Tazorba)
U. Theca (36)
(e. Topaasch 1090 u. Sympatica 27173 (36))

Såld till Monica Müller (2014)
såldes vidare till Katharina Knutsson.

Fölbedömd med 81%, varav 8,5 8 8 på sina gångarter. Vann Rikssto (Kungakannan) är 2017.