Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Syncytia 29423 (36)

Syncytia 29423 (36)

e. Don Primero
u. Savoia 24849 (36) ue. Master 850

987988-49p på 3-årstest.
Vinnare av Kungakannan.