Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Sympatica 27173 (36)

Sympatica 27173 (36)

e. Dávignon
u. Savoia 24849 (36) ue. Master 850

9 8 7 9 10 8-51p på 3-årstest.
2.a på Kungakannan.

Avled 2020

Såld till Buskhaga HB (2007)

Avkommor

  • Smash Hit f. 2004 e. Sandro Hit 95130
  • Systole (36) f. 2005 e. Negro 95146
  • Theca (36) f. 2006 e. Topaasch 1090