Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Spina (36)

Spina (36)

E. Franziskus
(e. Fidertanz 95230 u. Antara)
U. Scapula 29382 (36)
(e. Sir Donnerhall I 95209 u. Savoia 24849 (36))

Såld till Fam. Cavell (2014)
såldes vidare till Björn Wåhlin.