Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Serosa (36)

Serosa (36)

E. For Romance I 9032
(e. Fürst Romancier 95338 u. Gesina)
U. Scapula 29382 (36)
(e. Sir Donnerhall I 95209 u. Savoia 24849 (36))

Såld till Ingalill Söderberg (2015)

Poäng 3-årstest: 8 8 8 9 8 8.5. Hoppning 6 7.