Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Salva (36)

Salva (36)

E. Skovens Rafael 1337
(e. BH Romanov u. Tazorba)
U. Scapula 29382 (36)
(e. Sir Donnerhall I 95209 u. Savoia 24849 (36))

7 8 7 7 7,5 8 – 44,5p på Flyinges 3-årstest.

Såld till Monica Müller (2012)