Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Respons

Respons

E. Skovens Rafael
(e. Blue Hors Romanov u. Tazorba)
U. Queen
(e. Quaterback 95235 u. Santana)

Såld till Tove Melin (2019)