Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Receptor

Receptor

E. Skovens Rafael
(e. Blue Hors Romanov u. Tazorba)
U. Fiore
(e. Fürst Heinrich u. Foriana)

Död

Fölbedömd med 84,4%, med 8 7,5 8 för sina gångarter.