Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Quadriceps

Quadriceps

E. Quaterhit 95474
(e. Quatergold u. Poetin III)
U. Diavola
(e. Desperados 95405 u. Ex Libreska)

Såld till Göran Björkman (2019)