Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Mórula

Mórula

E. Kremlin MD 95473
(e. Governor 9229 u. Faresia)
U. Miss Dior (F.2)
(e. Belissimo M 95222 u. Diorissma (F.2) 29646 )

Såld till Camilla Lindberg (2019)