Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Jugularis

Jugularis

E. Jazz 95133
(e. Cocktail u. Charmante)
U. Fiore
(e. Fürst Heinrich u. Foriana)

9 9 7 8 8 9 – 50 poäng på fölvisningen.
Diplom på Bollerup med 987 898 – 49 poäng. (2013)

Såld till Helene Brusefelt (2015)