Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Frequens

Frequens

e. French Kiss
u. Aura ue. Sunny Boy

8 8 8 8 8 7-47p på 3-årstest.
Seger i regional MsvC 2012.

Såld till Susanne Oberlies (2007)