Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Ferrum

Ferrum

E. For Romance II 9224
(e. Fürst Romancier 95338 u. Gesina)
U. Theca (36)
(e. Topaasch 1090 u. Sympatica 27173 (36))

Såld till Lottie Fredell (2017).