Extra

Extra

E. Fürsten Look 95424 (e. Furstenball u. Lady Diamond)
U. Euforie (e. Stedinger u. Ediona)

Fölbedömd med 85.7%, varav 8 8 8,5 på sina gångarter.

Såld till Elin Jeppsson (2016)