Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Diploid

Diploid

E. Hesselhöj Donkey Boy 1335
(e. Era Dancing Hit u. Söbakkehus Kamilja (36))
U. Theca (36)
(e. Toopasch 1090 u. Sympatica (36) 27173)

Såld till Lottie Fredell (2016).

Fölbedömd med 89%, varav 8,5 8,5 9 på sina gångarter.