Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Dia

Dia

E. Formalin 1345
(e. Floricello 1219 – Synovia (36) 26362)
U. Diwa Fantasia
(e. Don Schufro u. Nana Fantasia)

Ägs av Bibban Braunerhielm

Visad som föl med 9 (8 8 8) 8 – 83,33%