Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Detector

Detector

E. Desperado 9014
(e. Vivaldi 9012 u. Sarita)
U. Astilbe/Weltseele
(e. Weltmeyer 95029 u. A Capella)

Ägs av Karin Binazzi