Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Decídua

Decídua

E. Dragon Welt 1303
(e. Dancier 95381 – Weltmarja)
U. Diwa Fantasia
(e. Don Schufro u. Nana Fantasia)

Såld till Christina Fredlund.
såldes vidare till Katarina Petersson.