Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Buskhagas Agni

Buskhagas Agni

e. Ampére 1225
u. Sympatica 27173 (36) ue. Davignon I 95048

Såld till Katrine Karglund och Silke Waering (2015)