Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Aura

Aura

e. Sunny Boy
u. Apanatschi ue. Akzent II

8 8 7 8 9 7-47p på 3-årstest.

Såld till Gösslunda Gård