Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Anasarka

Anasarka

e. Don Romantic
u. Aura ue. Sunny Boy

8 8 7 7 9 8-47p på 3-årstest.

Såld till Västgård AB