Hässleberga gästgivargård

Kvalitetshästar för avel & sport

Folda f. Hbga

Folda f. Hbga

E. Mósart från Smedjan
(e. Viktor fra Diisa u. Minning från Margaretehof)
U. Freyja f. Flag/Neðra
(e. Orri fra Thufu u. Kras fra Laugarvatni)