Fabulous

Fabulous

Fabulous

e. Ampére
u. Karamelle ue. Don Romantic

Såld till Lotten Lasson (2015)

Taupo

Taupo

Taupo

e. Quarterback 95235 (e. Quaterman u. Passionata)
u. Loretta (e. Lauries Crusador xx u. Cilla)

Continue reading
Electric

Electric

Electric

e. Ampére
u. White Knee ue. Rubinstein I

Såld till Karin Engström (2014)